e-arkiv Stockholm

Sök i e-arkiv

Länk till e-arkiv Stockholm

Om e-arkiv

e-arkiv Stockholm är stadens centrala digitala arkiv och förvaltas av Stadsarkivet. Här kan du söka efter digitala handlingar från stadens förvaltningar, bolag och stiftelser.

Leverera till e-arkiv

Läs mer om att leverera till e-arkiv

Uppdaterad