Dödsbevis

Bild på A Stindbergs dödbevis, Hälsovårsnämndens dödbevis, Stockholms stadsarkiv
Detalj av August Strindbergs dödsbevis

Hälsovårdsnämnden och första stadsläkarens dödsbevis finns registrerade för åren 1878–1926. Större delarna av Stockholm utom församlingar Adolf Fredrik, Hedvig Eleonora samt Engelbrekt och Johannes finns med i registret.

Sök

Länk till Hälsovårdsnämndens dödsbevis 1878-1926

Om registret

Uppgifterna i registret är hämtade från dödsbevis, blanketter ifyllda av läkare. Dödsbevisen finns i en särskild serie i Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds arkiv, Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Sundhetsnämnden; Hälsovårdsnämnden, Miljö- och hälsovårdsnämnden). Registrerade uppgifter omfattar delar av Stockholm och endast åren 1878-1926.

Det finns en stor variation i hur dödsorsaker har noterats.Dödsorsaker skrevs på svenska eller latin, med eller utan förkortningar. Uppgifterna är registrerade efter originalen, utan standardisering av namn eller dödsorsaker.

Läs mer i Nad

Länk till serien dödsbevis i arkivförteckningen

Tips

Om personen du söker inte finns i registret kan du söka i församlingarnas dödböcker, där finns ofta även dödsorsak noterad.

Uppdaterad