Fångar på Centralfängelset Långholmen 1810–1843

Register över fångar på Centralfängelset Längholmen åren 1810–1843

Sök

Sök efter fångar på Centalfängelset Långholmen 1810–1843

Om registret

Registret bygger på en serie "Verkställda utslag" som börjar 1810. I serien finns registrerat namn och fångnummer och ibland utdrag av domen från den domstol där fången dömdes, Kungl Majts utslag, fångtransportsedlar m.m. Detta register visa att personen har suttit en tid på Långholmen. Efter 1847 kan man använda man stamrullor för att hitta personer som "har suttit på Långholmen"

Läs mer i NAD

Länk till NAD

Tips

Registret hänvisar till volym och nummer där den dömdes handlingar finns. Dessa kan beställas fram till läsesalen.

Uppdaterad