Borgerliga vigslar 1881-1910

Sök

Kortregistret omfattar tiden från 1881 till 1910. Korten är ordnade efter namn och numret på kortet hänvisar till diariet i magsitratsärenden.

Bläddra i kortregister till diariet i Magistratsärenden

Uppdaterad