Bevarade burskapshandlingar före 1765

Här ett kortregister som har upprättats för att kunna hitta bevarade burskapshandlingar.Registret bygger på uppgifter i Handelskollegium och Borgerskapets äldste.

Sök

Länk till register

Läs mer i NAD

Handelskollegium

Borgerskapets äldste

Uppdaterad