Arkiv på Stadsarkivet

På Stadsarkivet finns över 8 mil handlingar i mer än 5 500 arkiv. De flesta handlingarna kan man beställa fram och läsa i Stadsarkivets läsesal. I beståndsregistret finns förtecknat alla arkiv som finns på Stadsarkivet, i Nationell arkivdatabas finns den detaljerade arkivbeskrivningen. E-arkiv är det moderna arkivet där allt mer av Stockholms digitala arkiv förvaras.

Beståndsregister

Sök i Stadsarkivets beståndsregister

Av uppgifterna i registret framgår att arkivet finns på Stadsarkivet Kungsklippan eller Stadsarkivet Liljeholmskajen och var det förvaras. För att betälla fram volymer/handlingar nåste du veta vilka år, serier, eller volymer du vill läsa. Dessa uppgifter finns i Nationell Arkivdatabas eller i arkivförteckningen i Stadsarkivets läsesal.

Nationell arkivdatabas

Länk till Nationell ArkivDatabas (NAD)

Beställ arkivmaterial på plats eller hemifrån - Stadsarkivet Liljeholmskajen 

Stadsarkivet Liljeholmskajen är det första arkivet i Sverige där all beställning av arkivmaterial sker digitalt. Det innebär att du enkelt beställer fram arkivhandlingar digitalt på plats vid våra datorer. Ett annat alternativ är att beställa handlingar från din egen dator/surfplatta så tar vi fram dem en dag som passar dig.

Beställ via Nationell ArkivDatabas (NAD)

e-Arkiv

E-arkiv Stockholm är stadens centrala digitala arkiv. På e-arkivets webbplats söker du bland digitala handlingar som kommer från stadens förvaltningar, bolag och stiftelser.

Till e-arkiv

Läs mer

Länk till handledning

Läs mer om hur du beställer fram till läsesalarna

Register på webbplatsen

Register här på webbplatsen finns här för att underlätta för forskaren att hitta till rätt arkiv eller till uppgifter i en serie, en volym eller i en handling.

Länk till A–Ö alla register på webbplatsen

 

Uppdaterad