Allmänna uppehållsbok 1918-1924

Under första världskriget skärptes kontrollen över utlänningar i Sverige. Från 1917 måste man ha viserat pass för inresa i landet. Året därpå beslutades att även de utlänningar som redan befinner sig i Sverige ska visa upp ett pass. De som saknar pass får istället ansöka om en s.k. uppehållsbok. Det är dessa ansökningar du kan hitta i den här databasen.

Sök

Sök i Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

De immigranter som behövde uppehållsbok fick lämna uppgifter om bland annat nationalitet, hemort, boende och varför de hade valt att komma till Sverige. Blanketterna fylldes i av de sökanden själv och är därför präglade av sin tids språkbruk. Dessutom förekommer olika språk, som tyska, franska eller engelska. Texten som indexerats till databasen är i sin ursprungliga form, det är ansökandens egna formuleringar vi ser.

Systemet med uppehållsböcker försvann 1927 när riksdagen fattade beslut om en ny utlänningslag. Då infördes istället regeln att utlänning måste ansöka om uppehållstillstånd efter tre månaders vistelse i Sverige.

Mer om arkivet

De ansökningar om uppehållsbok som finns i databasen och vars original förvaras på Stadsarkivet gäller Stockholms län och sträcker sig fram till 1924. De återfinns i Överståthållarämbetet för polisärenden 4, Utlänningsavdelningen, serien E III a. Hittills är 3083 av cirka 9000 ansökningar uppladdade i databasen.

Läs mer om arkivet i NAD, Överståthållarämbetet för polisärenden 4

Uppehållsböcker från resten av Sverige

Är du intresserad av att se ansökningar från åren 1925-1927 i Stockholm och från andra delar av landet under hela perioden 1918-1927? På Riksarkivet i Marieberg finns en komplett serieansökningar om uppehållsbok från hela Sverige.

Hela detta material hittar du i arkivet från Statens polisbyrå för övervakande av utlänningar i riket 1912–1943, i serierna E 8 a-c. Kopior från hela landet skickades alltså in till denna centrala myndighet. Det materialet är dock inte digitaliserat.

Länk till NAD, Statens polisbyrå för övervakade utlänningar i riket 1912–1943

Uppdaterad