Ändrade gatunamn 1878–1926

Detalj av Lundgrens karta  från 1885
Kartan från 1885 av A. R. Lundgren, beskuren

Sök

Länk till register över ändrade gatunamn 1878–1926

Om registret

Kortregister över ändrade gatunamn på nya gator och allmänna platser inom Stockholm (innerstaden) under tiden 11 januari 1878 - 30 juni 1926. På registerkortet anges gatunamnet och när den ändrade stavningen är fastställd. Registret har en gång tagits fram för att underlätta forskning omStockholm.

Kartor

Länk till sida med publicerade kartor

Uppdaterad