Allmänna barnhuset

Sök

Sök i Allmänna barnhusets register 1798–1916

Om registret

I registret kan du söka barn inskrivna på  Allmänna barnhusets åren 1798–1916. Du kan söka på namn, inskrivningsår och barnhusbarnets nummer. Varje post länkar till bilder ur rullorna.

Tips

Det är vanligt att man hittar barn som är inskrivna på Allmänna barnhuset. Det är däremot mindre vanligt att hitta föräldrarna. Från och med 1778 kunde man lämna in barn till barnhuset utan att behöva uppge sitt namn.

Läs mer

Allmänna barnhuset, även kallat Stora barnhuset eller Stockholms barnhus startade på 1630-talet. Fram till 1785 var det ett vanligt barnhem, barnen bodde och fick sin uppfostran där. Efter 1785 ändrades verksamheten. Då placerades barnen i fosterhem efter en kortare tid på Barnhuset. Därefter började Barnhuset även ta in späda barn, tidigare hade det varit äldre barn som bodde där.

Läs arkivartikel om Allmänna barnhuset

Läs mer om Allmänna barnhuset i NAD

Länk till forskarhandledning (2 291 kb)

Uppdaterad