Allmänna barnbördshuset

Om registren

För åren 1891–1912 har namnregister till dagboksjournaler registrerats, serie D 2a, volym 2-8. I registret kan du söka på mödrars och barns namn. 1913 års namnregister är skannat. Du kan läsa den digitaliserade längden här.

Registren leder till serien Förlossningsjournaler, huvudserie (F1ab). Genom datum och nummer i registren kan du hitta rätt journal i arkivförteckningen

Länk till Allmänna barnbördshusets namnregister för år 1913

Läs mer

Allmänna barnbördshuset öppnades 1775 och lades ned 1975. 

Länk till arkivartikel om Allmänna barnbördshuset

Länk till Allmänna barnbördshuset i NAD

 

Uppdaterad