Äldre passhandlingar

Sök

Sök bland äldre passhandlingar

Tips

Passhandlingar från år 1695 till 1860 är digitaliserade men det finns inget fullständigt register till bilderna. Alla kan bidra till att det blir lättare att hitta i detta intressanta material. När du registrerar namn, titlar, orter och år läggs det registrerade uppgifterna till bilderna och gör det därför möjligt att hitta igen. Det är mest angeläget att registrera namn och titlar för de resande och gärna undertecknaren av dokumentet: Datum och destinationsorter förbättrar också sökbarheten.

Om arkivet och registret

Passhandlingarna finns i Överståthållareämbetets äldre kanslis arkiv - ”Slottskansliet”. Kansliet fungerade som passexpedition och utfärdade pass för resande från Stockholm både utrikes och inrikes.

De flesta handlingarna är passansökningar med hänvisningsnummer till passdiarier. Passdiarierna gallrades på 1860-talet. Men här finns också en del odaterade handlingar från 1700-talet.

I serien finns också inlämnade pass som utfärdades av myndigheter i landsorten samt volymer med passrekvisitioner från korrektionsinrättningarna 1851-1855, och pass utfärdade i Stockholm 1919-1927. Dessutom ingår även passhandlingar som tillförts från Personhistoriska Samfundet (PHS).

Uppdaterad