Akter i vädjade mål åren ca 1700–1800

Detta är ett register till akter i vademål i Stockholms magistrat och rådhusrätts arkiv åren ca 1700-1800. Ett vademål är ett rättegångsmål som överklagas till högre instans, här Svea hovrätt.

Registret är upplagt i bokstavsordning på den kärandes efternamn. I högra hörnet står datumet för när ärendet inkommit till rätten. Med detta datum kan man sedan hitta akten i serien Akter i vademål (F3c) som är upplagd kronologiskt.

Sök

Länk till kortregistret

Registret är ett komplement till de ordinarie sökingångarna till akterna som är serierna (C1) Diarier i vademål och serie (F6g) - Register över avgjorda akter i konkurs- och vademål. Detta register, som har signum F3c i arkivförteckningen, består av ca 100 registerkort och upptar de vademål som inte upptagits i Diarier i vademål (C 1). Samtliga nämnda register leder till Akter i vademål (F3c).

Läs mer om arkivet

Länk till Stockholms Magistrat och Rådhusrätt i NAD

Uppdaterad