Äktenskapsförord 1752–1800, 1837–1878

Sök

Länk till kortregister

Läs mer i NAD

Uppgifterna i registret hänvisar till serierna Inteckningsprotokoll A7 och och Civilprotokoll A3A.i Magsistrat och Rådhusrättens arkiv  

Länk till arkivförteckningen i NAD

Uppdaterad