Adress- och områdesregister

Här är ett alfabetiskt register över adresser, kvarter och områden i Stockholm. Registret upptar äldre adress-, kvarters- och områdesnamn. Man kan även hitta  t. ex. kända hus, affärsverksamheter och församlingar.

Sök

Länk till adress- och områdesregister

Förkortningar

  • st = Staden inom broarna
  • rh = Riddarholmen
  • kl = Klara
  • af = Adolf fredrik
  • kh = Kungsholmen
  • j = Jakob
  • joh = Johannes
  • dj = Djurgården
  • k = Katarina
  • m = Maria

Uppdaterad