A till Ö

A

Adress- och områdesregister

Länk till sida om adress- och områdesregister

Akter över vädjade mål, 1700-tal

Länk till sida om Akter över vademål eller vädjade mål 1700-tal.

Alla arkiv på Stadsarkivet

Länk till sida om Stadsarkivets bestånd

Allmänna barnhuset

Länk till sida om Allmänna barnhuset

Ansökan om uppehållsbok

Länk till sida om ansökningar om uppehållsbok

Arkivartiklar

Länk till sida som listar korta artiklar om arkiv och arkivbildare

Arkivregister Stockholms län

Länk till Arkivregister Stockholms län

B

Barnhemsarkiv

Länk till sida om barnhemsarkiv på Stadsarkivet

Beståndsregistret

Länk till sida om alla arkiv på Stadsarkivet

Bibliotek böcker och litteratur

Länk till sida om Stadsarkivets bibliotek

Biografikasamlingen 1700–1800-tal

Länk till sida om Biografikasamlingen

Bouppteckningsregister

Länk till sida med register till bouppteckningar i Stockholm och länet

Borgerliga vigslar 1881–1910

Länk till sida om borgerliga vigslar 1881–1910

Brevskrivare i enskilda arkiv

Länk till sida om brevskrivare i Stadsarkivets enskilda arkiv

Bevarade burskapshandlingar före 1765

Länk till sida om kortregister för bevarade burskapshandlingar före 1765

Byggnadsritningar, bygglovshandlingar

Länk till sida om äldre byggnadsritningar och världsminne

Bygglovshandlingar 1713–1874 (=NS 37)

Länk till kortregister för bygglovshandlingar 1713–1874

Bygglovshandlingar 1875–1978

Länk till sida om bygglovshandlingar 1875–1978

C

Centralfängelset Långholmen

Länk till sida om fångar på Centralfängelset Långholmen 1810–1843

Civilakter 1660–1730 i Magistraten och Rådhusrätten

Länk till sida om civilakter 1660–1730 i Stockholms Magistrat och Rådhusrätt

D

Dödsbevis från Hälsovårdsnämndens arkiv

Länk till sida om dödsbevis 1878–1926

E

e-Arkiv Stockholm

Länk till sida om e-arkiv Stockholm

F

Faste- och upplåtelsebrev över ofria tomter 1741–1821

Länk till sida med kortregister med faste- och upplåtelsebrev över ofria tomter 1741–1821

Fastigheter i Stockholms tryckta jordeböcker

Länk till kortregister för fastigheter i Stockholms tryckta jordeböcker

Fastighetsregister i Stockholm 1675–1875

Länk till sida om Fastighetsregister 1675–1875

Fastighetsuppbud och upplåtelser 1600–1649

Länk till sida om kortregister över fastighetsuppbud och upplåtelser i tänkeböckerna 1600–1649

Fastighetsägare i Nikolai åren 1652, 1676 och 1683

Länk till kortregister för fastighetsägare i Nikolai åren 1652, 1676 och 1683

Fotografier i arkiven

Länk till sida om fotografier i arkiven

H

Handritade kartor

Länk till sida om handritade kartor på Stadsarkivet

Hantverkare i Stockholm 1719

Länk till sida med kortregister över hantverkare i Stockholm 1719

Holms tomtbok

Länk till sida om Holms tomtbok

Hovförsamlingens lysnings- och vigselböcker 1700–1865

Länk till kortregister för Hovförsamlingens lysnings- och vigselböcker 1700–1865

K

Kartor och ritningar tillhörande Städernas allmänna brandstodsbolag

Länk till sida med kortregister tilhörande Städernas allmänna brandstodsbolag

Kollegiernas besvärsmål –1764, 1787–1838

Länk till sida med kortregister för Kollegiernas besvärsmål –1764, 1787–1838

Kommerskollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t 1655–1840

Länk till kortregster förKommerskollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t 1655–1840

Kommunfullmäktigetrycket 1863-2009

Länk till Kommuntrycket 1863-2009

Konkursakter 1700-tal

Länk till sida med kortregister med namn i konkursakter

Konkursärenden i Stockholms magistrat och rådhusrätt

Länk till sida om konkursärenden

Kontributions- och skottlängd åren 1636, 1645 och 1655

Länk till sida med kortregister med namn i Kontributions- och skottlängd 1636, 1645 och 1665

Kronotaxeringslängder åren 1783–1795

Länk till sida om register till kronotaxeringslängder

Kvarters- och adressnyckel 1730–1810

Länk till sida om kvarters- och adressnyckel 1730–1810

Kyrkoarkiv, äldre

Länk till sida om äldre kyrkoarkiv

L

Legohjonslängder

Länk till sida om legohjonslängder åren 1697–1690 och 1700

M

Mantalsregister och mantalsuppgifter

Länk till sida om mantalsuppgifter

Mantalslängder 1600-tal

Länk till sida med  kortregister för mantalslängd 1600-tal

Memorial Magistraten 1697–1835

Länk till kortregister 1697–1835

N

Nikolai församlings vigselböcker (Wrangels edition) 1609–1700

Länk till kortregister för Nikolai församlings vigselbok 1609–1700

P

Passhandlingar från perioden 1695–1860

Länk till sida om äldre passhandlingar - sök eller registrera

Pergamentsbrev åren 1389–1812

Länk till kortregister för Pergamentsbrev åren 1389–1812

Polisunderrättelser

Länk till sida om polisunderrättelser 1879–1894

R

Registernyckel för fastigheter 1730 och 1810

Länk till söksida med kvarter tomtnummer och gatuadresser

Riddarholmens dödbok

Länkregister från Riddarholmens dödbok

Riksregistraturet, Stockholm i Riksregistraturet 1561–1720

Länk till kortregister för Stockholm i Riksregistraturet 1561–1720

Ritningssamlingarna (utom NS 37)

Länk till kortregister för ritningssamlingarna (utom NS 37)

Rotemansarkivet

Länk till sida om Rotemansarkivet

S

Skepparexamen vid Sjöbefälsskolan i Stockholm

Länk till sida för att se examenskataloger för skepparexamen

Skolregister

Skolregister, register över skolor i Stockholm med uppgifter om skolornas arkiv

Skråarkiv

Länk till sida om skråarkiv

Skråarkiv i landsorten

Länk till kortregister för skråakiv i landsorten

Stadshistoriska institutets inrikes civilexpeditions registratur 1721–1862

Länk till Stadshistoriska institutets inrikes civilexpeditions registratur 1721–1862

Stadskollegiets äganderättsutredningar

Länk till kortregister för Stadskollegiets äganderättsutredningar

Stadsplaner och äldre detaljkartor

Länk till sida om stadsplaner och äldre detaljkartor

Statistisk Årsbok 1904–2006

Länk till sida för att hämta pdf:er av Stockholms statistiska årsbok

Stockholms rådhusrätt - generaldiarium 1850–1958

Länk till Stockholms rådhusrätt–generaldiarium

Stockholms rådhusrätt - remissdiarium 1850-1947

Länk till Stockholms rådhusrätt–remissdiarium

Stockholmspolisens signalementsfotografier 1869-1920

Länk till sida om Stockholmspolisens signalementsfotografier 1869-1920

T

Testamentariska förordningar 1752–1799

Länk till kortregister med personnamn

Topografikasamlingen

Länk till kortregister för topografikasamlingen

Tänkeböcker register till enstaka tänkeböcker

Länk till sida för sökregister 1628–1635

V

Vigda och döda ur inrikes tidningar 1801–1807

Länk till kortregister över vigda och döda ur inrikestidningar 1801–1807

Vinskänkssocietetens protokoll 1702–1782

Länk till namnregister till Vinskänkssocietetens protokoll 1702–1782

W

Webbplatsarkivet

Länk till Webbplatsarkivet 

Ä

Äktenskapsförord 1752–1800, 1837–1878

Länk till sida med ingformation om kortregister med äktenskapsförord 1752–1800 och 1837–1878

Ändrade gatunamn samt nya gator och allmänna plaster 1878–1926

Länk till sida om ändrade gatunamn samt nya gator och allmänna platser

Uppdaterad