Byggnadsritningar

Kollage av 4 olika 1700-tals bygglovsritningar

Till Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, lämnades ansökan om bygglov. Precis som idag ansökte man om lov för att bygga nytt, bygga om befintliga hus eller riva byggnader. De äldre byggloven är skannade. Du kan söka, hämta och använda bygglovsritningar från tidigt 1700-tal till 1874. Ritningarna utgör en del av Stockholms stads byggnadsritningar – ett Världsminne.

Sök

Sök bygglovsritningar för Stockholm från tidigt 1700–tal till 1874

Observera att från 1860 finns inga andra uppgifter än år och ritningsnumret registrerat.

Använd också kortregister

Kortregister över bygglovshandlingar 1713–1874

Om registret

Fram till år 1859 kan du söka efter bilder om du känner till namnet på gatan eller kvarteret, namn på beställare eller upphovsman. Åren 1860 till 1874 finns inga uppgifter registrerade. För den tiden kan du endast bläddra på valt årtal.

De äldsta ansökningarna, fram till 1810, innehåller förutom ritningen ansökningstexten och ofta stadsarkitektens godkännande. På de äldsta ansökningarna var det vanligt att kommentarer skrevs direkt på ritningarna. Efter 1810 skrivs ansökan ofta som ett brev med ritningarna bifogade. Ansökningar om tillstånd att få installera järnkamin eller andra mindre åtgärder innehåller sällan någon ritning, utan bara text.

Tänk på att alla bygglovsansökningar ledde inte till byggnation.

Bygg och plantjänsten - snabbaste sättet att hitta din ritning online

Vill du hitta ritningar över en fastighet i Stockholm snabbt och digitalt? I Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst kan du logga in med ditt Bank-ID och ta del av ritningar digitalt. När du är inloggad kan du söka ärenden för den gällande fastigheten.

Länk till Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst

Bygglovsritningar i original

Om du vill se bygglovsritningar mellan 1875 och 1970-tal i original har vi dem i vårt kart- och ritningsarkiv.

Tips

Länk till artikel om fastighetsforskning i Stadsarkivet, Lars Wikström 1970

Blogg

Följ gärna bloggen stockholmsbyggnadsritningar.se

Uppdaterad