Register till tänkeböcker

Register 1628-1635

För åren 1628-1635 finns sökregister till Tänkeböckerna. Använd registren och upptäck vad du kan hitta i Tänkeböckerna

Sök

Länk till personregister

Länk till sakregister

Länk till ortsregister

Länk till kortregister om fastighetsuppbud och upplåtelser 1600–1649

Länk till arkivartikel

Läs mer om Borgmästare och råd före 1636

Köpa tänkeböcker

Du kan köpa tänkeböckerna i frågediskens butik.

Länk till prislista

 

Uppdaterad