Statistisk årsbok 1904–2006

Sida ur Statistisk årsbok
Diagram ur Statistiks årsbok 1915. Vattenhöjd över slusströskeln

Statistiska årsböcker 1904-2006

Länk till samtliga tryckta volymer ur serien Statistisk årsbok för Stockholms stad från 1904 till 2006

Bakgrund

Statistisk årsbok för Stockholms stad började ges ut i ”ny följd” 1904. Den utgörs av en sammanställning av inlevererad statistik från kommunens förvaltningar och bolag samt statistik från SCB, exempelvis Folk- och bostadsräkningar (FoB), jämförelsesiffror från andra kommuner i Stockholms län samt storstäder i Sverige och Norden. I många volymer finns enklare kartor och diagram.

Volymerna 1910-1912, 1964-1965 och 1983-1984 omfattar flera år. En volym 1947-1958 innehåller endast sakregister.

Urval, utformning och tilltal har varierat över åren. Fram till 1954 var årsboken tvåspråkig på svenska och franska. Från 1955 finns engelska kolumrubriker. Ordval och begrepp varierar - ”fattigvård” blir så småningom ”social omsorg”, ”utbildning” är inte alltid samma sak som ”skola”, ”fritid” är et relativt nytt begrepp osv.

Öppna data

Filerna finns också tillgängliga som öppna data.

Länk till nedladdningsbara data på open.stockholm.se

Uppdaterad