Holms tomtbok

Detalj ur Holms tomtbok med Södertorn
Kvarteret Stadsgården, detalj ur Holms tomtbok år 1674

Se Södermalms fastigheter och fastighetsägare i Holms tomtbok från åren 1674 och 1679. Tomtboken är en sammanställning som gjordes av stadsingenjör Holm och kallas därför Holms tomtbok.