Biblioteket på Stadsarkivet

Stadsarkivets bibliotek är specialiserat på stockholmiana, svensk historia, genealogi och arkivvetenskap.

Biblioteket

Vårt bibliotek rymmer bland annat landets sannolikt största Stockholmiana-samling men också annan litteratur om Stockholms stad och län. Du hittar även litteratur inom specialområden som t ex allmän svensk historia, genealogi och biografi, arkivvetenskap, kyrkohistoria, polis- och brottshistoria, kvinnohistoria och arkitektur. Tidskrifterna berör ämnen som historia, arkiv och hembygds- och släktforskning.

En del av biblioteket är det så kallade Wernerska biblioteket. Karl Fredrik Werner (1830 - 1905) var en hängiven boksamlare och tidningssamlare och han samlade också på urklipp, porträtt, handskrifter och brev. Han donerade sitt bibliotek till Stadsarkivet för att säkra att det skulle bevaras och vara tillgängligt för alla som ville forska i materialet.

Sök

Sök i bibliotekskatalogen

Beställ fram och läs

Våra böcker finns både i läsesalen och magasinen. I frågedisken beställer du fram böcker som finns i magasinen. De lämnas ut i läsesalen.

Inga hemlån

Du kan inte låna hem böcker och andra medier från Stadsarkivet. Du läser dem i vår läsesal. Det finns möjlighet att låna vissa böcker till ett annat bibliotek, s.k. fjärrlån, om det passar dig bättre att sitta och läsa där.

BIld på tidskriftshörnan. Läs gärna våra tidskrifter.

Låt dig inspireras av tidskrifter och föreningsblad

Tidskriftshörna

Tidskrifter och föreningsblad i tidskriftshörnan 2017

Läs en tidskift medan du fikar, låt dig inspireras av andra arkivanvändare.

Historia, biografi, arkeologi

 • Ale: historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge
 • Allt om historia
 • Arbetarhistoria
 • Fornvännen
 • Företagshistoria
 • Historiskan
 • Idrott, historia & samhälle
 • Populär Historia
 • Släkthistoria
 • The Swedish-American historical quarterly

Genealogi, släktforskning, hembygd

 • Anbladet (Norrtälje släktforskarförening)
 • Anknytningen (Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening)
 • AnletsBladet (Botvidsbygdens släktforskarförening)
 • Anropet (Storstockholms genealogiska förening)
 • An-tecknat (Föreningen Sollentuna släktforskare)
 • Charlottenburgsbladet (Solna hembygdsförening)
 • Disketten (DIS-Väst)
 • Diskulogen (DIS)
 • DIS-play (DIS-Öst)
 • Djurgårdsbladet (Djurgårdens hembygdsförening)
 • Hembygd i Täby (Täby hembygdsförening)
 • Koldalsbladet
 • Kustbon: förbindelselänk för Estlandssvenskarna
 • Nynäståget
 • Runslingan
 • Släkthistoriskt forum
 • Släkt och hävd (Genealogiska föreningen)
 • Spånga-bygden (Spånga fornminnes- och hembygdsgille)
 • Swedish American Genealogist
 • Sysslingen (Södra Roslagens släktforskarförening)
 • Vallonättlingen (Sällskapet Vallonättlingar)
 • Västgötagenealogen (Västgöta genealogiska förening)

Arkitektur, design

 • Arkitektur
 • Form

Kultur, samhälle, litteratur

 • Axess
 • Biblioteksbladet
 • Biblis
 • Fokus
 • Kulturvärden
 • Ledungen
 • Parnass
 • Situation Stockholm
 • Svensk Bokhandel

Arkiv

 • American Archivist
 • Archival Science
 • Archivar
 • Archivaria (Association of Canadian Archivists)
 • Arkiv

Nordiska tidskrifter (historia, genealogi, arkiv, kultur)

 • Historisk tidskrift för Finland
 • Historisk tidsskrift (Den danske historiske forening)
 • Norsk slektshistorisk tidsskrift ( Norsk slektshistorisk forening)
 • Genos (Genealogiska samfundet i Finland)
 • Nordisk Arkivnyt
 • Arkivmagasinet (Arkivverket, Norge)
 • Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri (Letterstedska föreningen)
 • Källan (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Tidskrifter i läsesalen (läses där)

 • Historisk tidskrift. Hylla: 24:5-
 • Personalhistorisk tidsskrift. Hylla: 2:1-
 • Personhistorisk tidskrift. Hylla 2:2-
 • Scandia : tidskrift för historisk forskning. Hylla: 25:4-

 

Uppdaterad