Byggnadsritningar

Kollage av 4 olika 1700-tals bygglovsritningar
Detaljer av bygglovsritningar i arkivet, 1700-tal

Till Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, lämnades ansökan om bygglov. Precis som idag ansökte man om lov för att bygga nytt, bygga om befintliga hus eller riva byggnader. De äldre byggloven är skannade. Du kan söka, hämta och använda bygglovsritningar från tidigt 1700-tal till 1874. Ritningarna utgör en del av Stockholms stads byggnadsritningar – ett Världsminne.

Sök

Sök bygglovsritningar för Stockholm från tidigt 1700-tal till 1874

Observera att från 1860 finns inga andra uppgifter än ritningsnumret registrerat.

Om registret

Fram till år 1859 kan du söka efter bilder om du känner till namnet på gatan eller kvarteret, namn på beställare eller upphovsman. Åren 1860 till 1874 finns inga uppgifter registrerade. För den tiden kan du endast bläddra på valt årtal.

De äldsta ansökningarna, fram till 1810, innehåller förutom ritningen ansökningstexten och ofta stadsarkitektens godkännande. På de äldsta ansökningarna var det vanligt att kommentarer skrevs direkt på ritningarna. Efter 1810 skrivs ansökan ofta som ett brev med ritningarna bifogade. Ansökningar om tillstånd att få installera järnkamin eller andra mindre åtgärder innehåller sällan någon ritning, utan bara text.

Tänk på att alla bygglovsansökningar ledde inte till byggnation.

Bygglovsritningar efter 1875

På Stadsarkivet finns även senare tiders bygglovsritningar i original, fram till ca år 1978. De kan du beställa fram i Kart- och ritningsarkivet.

Länk till sida med öppettider i läsesalen och i kart- och ritningsarkivet

Stadsbyggnadsexpeditionen

När det gäller bygglovsritningar från tiden efter 1875 och fram till idag kan du vända dig till Stadsbyggnadsexpeditionen. Där finns digitala kopior av bygglovsritningar från 1875 och framåt. Kopiorna är i svart-vitt skannade från mikrokort och finns digitalt i datorerna. De kan lätt sparas på USB-minne.  Stadsbyggnadsexpeditionen har öppet alla vardagar.

Länk till Stadsbyggnadsexpeditionen

Tips

Länk till artikel om fastighetsforskning i Stadsarkivet, Lars Wikström 1970

Uppdaterad