Sök arkiv

Sök ett arkiv

Register över arkiven på Stadsarkivet finns i beståndsregistret. Där hittar du uppgifterna om arkivets namn, vilka år som gäller för arkivet  och arkivets förteckningsnummer.

Sök i arkiv i beståndsregistret

Arkivförteckning

Arkivförteckningen är innehållsförteckningen till arkivet. Arkivförteckningar finns på särskilda hyllor i läsesalen, sorterade efter förteckningsnummer. Titta i arkivförteckningen och få en överblick över vilken sorts information det finns i arkivet.

De flesta arkivförteckningar kan du också läsa i Nationell arkivdatabas.

Länk till Nationell Arkivdatabas (NAD)

Beställ fram från Stadsarkivet Kungsklippan

När du vill beställa fram handlingar från arkivet använder du en beställningsblankett. Fyll i uppgifterna från arkivförteckningen: förteckningsnummer, volym och signum. Du beställer fram maximalt fem volymer åt gången.

Lämna beställningsblanketten i frågedisken.

Beställ fram från Stadsarkivet Liljeholmskajen

Stadsarkivet Liljeholmskajen är det första arkivet i Sverige där all beställning av arkivmaterial sker digitalt. Det innebär att du enkelt beställer fram arkivhandlingar digitalt på plats vid våra datorer. Ett annat alternativ är att beställa handlingar från din egen dator/surfplatta så tar vi fram dem en dag som passar dig.

Beställ via Nationell ArkivDatabas (NAD)

Vad händer sedan?

Volymer som du har beställt lämnas ut i läsesalen. När du är färdig med en volym, lägger du den på återställningsbordet.

Du kan också ha kvar handlingarna till en annan dag. Hämta en lånestsicka i frågedisken och lämna volymerna i rummet för kvarstående lån.

Var rädd om handlingarna

För att skydda handlingarna har vi ordningsregler för läsesalen och när du besöker arkiv och magasin. Väskor eller ytterkläder lämnas i garderoben.  Mat eller dryck får inte tas med. Använd endast blyertspennor när du har arkivhandlingar på bordet. 

Stora volymer kan behöva stöd under pärmarna så att ryggarna inte bryts. När det gäller äldre material, före år 1850 skall du använda vita bomullsvantar.

Kameror

Använd gärna din egen kamera, men inte blixt om du vill fotografera.

I läsesalen finns kamera som du kan använda.  Följ instruktionerna och spara dina bilder på USB-minne eller skriv ut dem.

Bild på kamerautrustning i läsesalen och en person som fotograferar originalhandlingar

Uppdaterad