Sekretess i arkiven

Alla har rätt att ta del av handlingar som förvaras i arkiven. Men viss information kan kräva en sekretessprövning innan uppgifterna kan lämnas ut, med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessgränsen kan variera men är oftast 70 år.

Exempel på arkiv där det kan förekomma sekretessbelagda uppgifter:

  • Församlingsarkiven (folkbokföringshandlingar)
  • Socialtjänstens arkiv (individrelaterad information)
  • Sjukhusarkiv (patientjournaler)
  • Tingsrätterna (akter till domar)
  • Polisen (utredningar)
  • Åklagarmyndigheten (utredningar)

Om du vill läsa arkivhandlingar som kan omfattas av sekretess görs först en sekretessprövning av Stadsarkivets handläggare. Det innebär att handlingarna inte lämnas ut omedelbart. Du får återkomma vid ett senare tillfälle när prövningen är avslutad.

 Om Stadsarkivets tolkning är att handlingar helt eller delvis omfattas av sekretess skickas kopior med strykningar.

Om du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning och fattat fel beslut kan du överklaga till Kammarrätten. Information om hur du går tillväga lämnas muntligt eller skriftligt av Stadsarkivets handläggare.

Privata eller enskilda arkiv omfattas inte av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Ibland kan ändå restriktioner vad gäller utlämnande av uppgifter förekomma, ofta enligt samma principer som i OSL.

Uppdaterad