Tidigare Onsdagshistorier

Här nedan kan du ta del av tidigare filmade Onsdagshistorier. Det är inte alla föredrag från programmet som hamnar här men de flesta.

Se en Onsdagshistoria igen

För barnens bästa

Fattigt och lortigt. Så var det för många stockholmare i mitten av 1800-talet och värst var det för barnen. Privata välgörenhetsorganisationer började växa fram för att råda bot på missförhållandena. Vilken hjälp kunde barnen och mödrarna få?

Med Lena Wiorek, Stadsarkivet

Rasbiologiska institutet och dess arv


I år är det 100 år sedan Statens institut för rasbiologi öppnades. Hör om projektet ’sijddaj máhttsat’ som har ambitionen att föra ”hem” samiska kulturella artefakter och mänskliga kvarlevor som plundrats från sina ursprungliga platser av forskare samt att lyfta fram samiska perspektiv på rasbiologiska studier.

Med: May-Britt Öhman, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet.

Manlig heder och motståndet mot allmän värnplikt


Flera radikala nyordningar spreds över Europa under tiden av storkrig som följde efter den franska revolutionen år 1789. En av de mest betydelsefulla var den allmänna värnplikten för män. Hör hur de nya idéerna om militärtjänstgöring som en manlig medborgarplikt togs emot med hetsigt motstånd i Sverige och Danmark under det tidiga 1800-talet.

Med Anders Ahlbäck, Stockholms universitet

På spaning efter kvinnliga skulptörer


I västerländsk konsthistoria sågs länge en skulptörs tunga och smutsiga arbete som en manlig sysselsättning, och skulptering av nakna kroppar ansågs olämpligt för kvinnor. Ändå utbildade sig flera kvinnor runt sekelskiftet 1900 i yrket. Hör om bortglömda och återupptäckta skulptörer som Ruth Milles, Agnes de Frumerie och Sigrid Fridman och om deras avtryck i stadsbilden.

Med Linda Hinners, Nationalmuseum

Almgrens sidenväveri


Almgrens sidenväveri på Södermalm var under 1870-talet ett riktigt stort företag med 288 anställda. De flesta av dessa arbetare var kvinnor.
Hör om väverskor, varperskor, spolgossar och spolflickor och vilka liv de levde i industrialismens Stockholm.

Med: Tove Karlsson, museipedagog på Almgrens sidenväveri

Valstrider i Stockholm på 1920-talet 


Efter första världskriget föddes demokratin i Sverige. Både kvinnor och män fick delta i valen och de politiska partierna kämpade med alla medel om väljarnas röster.

Hör om de hårda valstriderna i Stockholm 1923, 1924, 1927 och 1928. Vilka var framtidsvisionerna då? Och vilken väg valde politikerna i Riksdagshuset och i det nybyggda Stockholms stadshus?

Med Mats Hayen, Stadsarkivet 2022-09-07 på Stadsarkivet Kungsklippan.

Finns alla Onsdagshistorier?

Om en Onsdagshistoria från programmet saknas kan det bero på avtal med föreläsaren ifall föredraget ska finnnas tillgängligt i efterhand eller tekniska problem vid inspelningen. Vi har många äldre Onsdaghistorier sparade som vi arbetar med att tillgängliggöra, dessa kan dock inte publiceras innan de har färdiga undertexter. Detta beror på att vi måste uppfylla lagen om tillgänglig offentlig service.

Uppdaterad