Stadsarkivets filmer

Här samlar vi tidigare filmer som gjorts genom åren på Stadsarkivet. Fler filmer kommer att publiceras i takt med att de blir tillgänglighetsanpassade.

Bruno Liljefors och resan till England 1880

Uppdaterad