Om du inte kan besöka oss

Du kan beställa kopior på handlingar och utdrag i arkiven eller söka i arkiven hemifrån.

Om du inte har möjlighet att besöka Stadsarkivet kan du beställa kopior på handlingar och utdrag ur arkivet. Vi skickar svaren med post eller e-post.

Beställ uppgifter ur arkiven

Du kan också söka i arkiven online. Våra mest använda arkiv finns digitalt.

Sök i arkiven

Uppdaterad