Stadsarkivet öppnar läsesalarna igen – med fortsatta begränsningar

Stadsarkivet är öppet med anpassade öppettider.  Öppethållandet sker med de begränsningar som pandemilagen föreskriver och Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Besök bara Stadsarkivet om du måste. Stanna hemma vid minsta symptom och om du inte känner dig helt frisk.

Program- och visningsverksamheten kommer fortfarande att ske digitalt.

Stadsarkivets läsesalar har även fortsättningsvis något begränsade öppettider: Stadsarkivets öppettider och vi har anpassat lokalerna för att i möjligaste mån förhindra smittspridning.

Anpassningen innebär konkret:

  • Max 25 personer i lokalerna
  • Avspärrningsband vid informationsdiskarna för att upprätthålla avståndet mellan besökare och personal
  • Det finns avståndsmarkeringar på golvet som visar var du ska stå när det är kö
  • Vi ber dig att tvätta händer med tvål och vatten och använda handsprit som finns vid ingången
  • Vi har färre sittplatser än vanligt och avstånd mellan de platser som finns
  • Pandemin innebär också begränsade möjligheter att få hjälp vid datorerna

Om du vill beställa fram material från magasinen rekommenderar vi att du gör en digital beställning innan du besöker Stadsarkivet. Läs mer om hur du gör en digital beställning innan ditt besök här: Så gör du en digital beställning på distans

Om du inte kan besöka oss men behöver en allmän handling:

  • Gå in på stadsarkivet.stockholm och fliken Beställ
  • Mejla ditt ärende till stadsarkivet@stockholm.se
  • Kontakta oss via vår telefonservice, vardagar kl 10-12 på telefon +46 (0)8508 28303

 

Uppdaterad