Stadsarkivet ♥ handskrift

Utsnitt från Slottsrättens sammanträde efter den stora slottsbranden den 7 maj 1697. Slottsrättens arkiv.

På grund av den pågående pandemin skjuts Stadsarkivets crowdsourcingprojekt upp till hösten. Vi återkommer så fort vi vet, med mer information.

Renskriv 1700- och 1800-talstext med Stadsarkivet och Transkribus

Delta i Stadsarkivets Transkribusgrupp

Vill du bli bättre på att läsa äldre handskrift? Vill du bidra till att göra äldre handlingar från polis, prästerskap, rättsväsende och andra institutioner mer sök- och läsbara? Vi lär dig grunderna i Transkribus, programmet som med hjälp av dig kan maskintolka större mängder handskriven text. Vi hjälps åt att tolka och renskriva handlingar och på så vis skapar vi fler nycklar till Stockholms och stockholmarnas historia! Vill du vara en del av Stadsarkivets Transkribusgrupp så är du hjärtligt välkommen till tre initiala workshops i vår. Mats Hayen och Kettil Mannerheim håller i sammankomsterna.

Vill du vara med?

Anmälan och frågor: Kettil Mannerheim kettil.mannerheim@stockholm.se
Telefon: 08-508 28289

Uppdaterad