Husets historia

Tävlingsritning, Motto ”20” (Årstatävlingen, Stockholms stads fastighetsnämnds tävling rörande förslag till typer för billiga bostäder) Nils G:son Friberg 1932, 1:a pris Fastighetskontoret NS 33:24:5

På grund av den pågående pandemin skjuts Stadsarkivets crowdsourcingprojekt upp till hösten. Vi återkommer så fort vi vet, med mer information.

Husets historia

Varje hus bär på en historia. Om allt från vad som funnits på platsen innan huset, vilka som bott i huset och vad som hänt där, till husets utseende och omständigheterna till att det byggdes. Stadsarkivet vill tillsammans med stockholmarna samla in och sammanställa kunskapen som finns om stadens hus.

Från torsdag 16 april till 15 oktober träffas vi en torsdag eftermiddag/kväll i månaden, totalt sex gånger på antingen Stadsarkivet Liljeholmskajen eller Stadsarkivet Kungsklippan för workshops.

Under våra workshops går vi igenom vilken typ av information du kan hitta om ditt hus. Vi söker reda på informationen och plockar fram den. Därefter skapar vi artiklar om husen och platserna på Wikipedia. Under tiden får du stöd och handledning i hur du laddar upp bilder och skriver noter till arkivmaterialet du tagit fram på Wikipedia. Mer information kommer upp här löpande.

Exempel på Wikipediaartiklar

Vill du vara med?

Stadsarkivet söker stockholmare som är intresserade av sitt egna hus, en grannes hus, eller huset du alltid velat bo i. Anmäl dig till mejlen här nedan och skriv adressen eller fastighetsbeteckningen på huset du vill lära dig mer om.

Mejla till christopher.vainesworth@stockholm.se för mer info.

Uppdaterad