Husets historia

Tävlingsritning, Motto ”20” (Årstatävlingen, Stockholms stads fastighetsnämnds tävling rörande förslag till typer för billiga bostäder) Nils G:son Friberg 1932, 1:a pris Fastighetskontoret NS 33:24:5

Husets historia

Varje hus bär på en historia. Om allt från vad som funnits på platsen innan huset, vilka som bott i huset och vad som hänt där, till husets utseende och omständigheterna till att det byggdes. Stadsarkivet vill tillsammans med stockholmarna samla in och sammanställa kunskapen som finns om stadens hus.

Vill du vara en del i att skriva Stockholms byggnadshistoria, välkommen till två workshops i höst. Christopher Vainesworth och Eleanor Freud håller i sammankomsterna.

Under våra workshops går vi igenom vilken typ av information du kan hitta om ditt hus. Vi söker reda på informationen och plockar fram den. Därefter skapar vi artiklar om husen och platserna på Wikipedia. Under tiden får du stöd och handledning i hur du laddar upp bilder och skriver noter till arkivmaterialet du tagit fram på Wikipedia.

När? 
Workshop 1: Torsdag 22 oktober kl. 15-17 med möjlighet att söka och ta fram ritningar mellan 17-19, Stadsarkivet Liljeholmskajen. Denna workshop fokuserar på hur du tar fram ritningar ur arkiven.


Workshop 2: Torsdag 29 oktober kl. 15-17 med möjlighet att söka och ta fram arkivmaterial mellan 17-19, Stadsarkivet Kungsklippan.
Denna workshop fokuserar på hur du tar fram information rörande personer och händelser ur arkiven.

Var?
22 oktober, Stadsarkivet Liljeholmskajen, Sjöviksvägen 126.
29 oktober, Stadsarkivet Kungsklippan, Kungsklippan 6.

Anmäl dig gärna till båda workshoptillfällena då de fokuserar på lite olika sätt av hur det är möjligt att ta fram information från arkiven.

Exempel på Wikipediaartiklar

Anmälan och frågor:
Stadsarkivet söker stockholmare som är intresserade av sitt egna hus, en grannes hus, eller huset du alltid velat bo i. Anmäl dig till mejlen här nedan och skriv adressen eller fastighetsbeteckningen på huset du vill lära dig mer om.

Christopher Vainesworth christopher.vainesworth@stockholm.se
Telefon: 08-508 28 248

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Antalet deltagare är begränsat och vi kommer att sitta med avstånd från varandra. Vid minsta symptom – stanna hemma!

Uppdaterad