Forska i läsesalarna

Arkivvolymer plockas fram av personal på Stadsarkivet, fotograf Stephanie Wiegner
Handlingar som beställts fram till läsesalen hämtas i magasinen.  Foto: Stephanie Wiegner (CC BY)

Läsesalar och frågedisk

På Stadsarkivet Kungsklippan och Liljeholmskajen finns det läsesalar på entréplan. Det finns datorer med sökhjälpmedel och du kan också ta del av originalhandlingar.

Behöver du hjälp? Vänd dig till personalen i frågedisken.

Läsesalsdatorer

Vi har samlat en mängd nyttiga databaser i våra läsesalsdatorer. Exempelvis kan du använda Arkiv Digital kostnadsfritt hos oss. Mycket av det du hittar i läseslsdatorerna finns även i ”Hitta i arkiven” på webbplatsen.

Hitta i arkiven

Här pågår ordnings- och föreckningsarbete i kart- och ritningsarkivet

Uppdaterad