Stadsarkivet Kungsklippan

Välkommen till Stadsarkivet Kungsklippan

Om du besöker Stadsarkivet Kungsklippan för första gången rekommenderar vi att du tar kontakt med personalen vid frågedisken som gärna hjälper dig tillrätta. Du får hjälp med att hitta rätt i arkiven och beställa fram handlingar. I lokalerna finns det ett öppet wifi-nätverk. 

Från och med februari 2020 gäller digital beställning av arkivmaterial på Stadsarkivet Kungsklippan. Läs mer om digital beställning här.

Arkiven

På Stadsarkivet Kungsklippan hittar du bland annat handlingar som betyg, uppgifter ur folkbokföring och mycket annat. Här finns omfattande information om Stockholms historia, bland annat Stockholms tänkeböcker från 1474 till 1660. Här kan du beställa fram och läsadomarfrån Stockholms rådhusrättellerrullor över fångar intagna på Långholmens centralfängelse och naturligtvis allt annat som rör släktforskning, mantalslängder, dopböcker och bouppteckningar.

Här finns Stockholms äldsta privilegiebrev från 1436. Det finns också ett stort antal arkiv från skolor, privatpersoner, polis- och rättsväsendet och mycket, mycket annat.

Mer informationom vilka arkiv som berörs finns i Stadsarkivets Beståndsregister där arkivets placering framgår.

Tjänster på plats

På Stadsarkivet Kungsklippan får du rådgivning, vägledning, tillgång till digitala tjänster och andra experttjänster. Här finns arkiven från Stockholms stad och län och via datorerna iläsesalen når du också Riksarkivets och Arkiv Digitals arkivdatabaser för hela landet. Det finns också en rad andra program och applikationer som är relevanta för arkivforskare. Du kan bara beställa fram sådana handlingar som förvaras på Stadsarkivet Kungsklippan. De arkivhandlingar du vill se tas fram inom 30 minuter.

Biblioteket

Stadsarkivets bibliotek är ett forsknings- och specialbibliotek med över 130 000 boktitlar och drygt 70 tidskrifter. Här kan du läsa böcker och tidskrifter på plats eller ta kopia på de sidor du vill ta med och läsa hemma. En del av litteraturen finns att låna direkt i läsesalen men merparten finns i magasinen och går att beställa fram. De senaste tidskrifterna finns i tidsskrifthyllan och äldre nummer går oftast att beställa fram till läsesalen.

Läs mer om biblioteket och söki bibliotekskatalogen

Uppdaterad