Forska i läsesalarna

Arkivvolymer plockas fram av personal på Stadsarkivet, fotograf Stephanie Wiegner
Handlingar som beställts fram till läsesalen hämtas i magasinen.  Foto: Stephanie Wiegner (CC BY)

Läsesalar och frågedisk

På Stadsarkivet Kungsklippan finns det två läsesalar på entréplanet. I den inre läsesalen lämnas handlingar ut till numrerade bord. I läsesalen närmast entrén finns datorer med sökhjälpmedel.

På Stadsarkivet Liljeholmskajen finns det en läsesal i anslutning till frågedisken.

Vänd dig till arkivarierna i frågedisken om du vill ha hjälp.

Beställ fram Stadsarkivet Kungsklippan

Du beställer fram handlingar och biblioteksböcker från magasinen till borden i inre läsesalen. Fem volymer åt gången kan du beställa. I regel får du fram handlingarna inom 30 minuter.

Hur du hittar arkiv och beställer fram handlingar till läsesalen

Söksida för arkiv på Stadsarkivet

Sida om Stadsarkivets bibliotek

Beställ fram Stadsarkivet Liljeholmskajen

Stadsarkivet Liljeholmskajen är det första arkivet i Sverige där all beställning av arkivmaterial sker digitalt. Det innebär att du enkelt beställer fram arkivhandlingar digitalt på plats vid våra datorer. Du kan också beställa handlingar från din egen dator/surfplatta så tar vi fram dem en dag som passar dig

Hur du beställer 

Beställ via Nationell ArkivDatabas (NAD)

Arkiv Digital

Du kan nu återigen använda dig av Arkiv Digital i Stadsarkivets publika datorer.

Sekretess

En del handlingar lämnas ut först efter sekretessprövning.

Sekretessprövning på Stadsarkivet

En del material behöver sekretessprövas innan det lämnas ut och därför kan det ta lite tid att få fram det.

Här pågår ordnings- och föreckningsarbete i kart- och ritningsarkivet

Uppdaterad