Före ditt besök

Att tänka på inför ditt besök

Ta med dig så många uppgifter som möjligt så hjälper vi dig att hitta rätt. Söker du till exempel efter personer underlättar det om du vet födelsedatum, dödsdatum eller tidpunkter för flyttning eller vart någon har flyttat. 

Söker du andra uppgifter är det bra att veta när och i vilket sammanhang handlingarna kan ha funnits.

En del sökvägar och arkiv finns online här på webbplatsen.

Register och sökvägar online

När är det bäst att besöka Stadsarkivet Kungsklippan?

Stadsarkivet Kungsklippan har haft en ökad publiktillströmning under flera år vilket är mycket positivt.

Det brukar vara flest besökare på onsdags- och torsdagseftermiddagarna. Det innebär att det då kan ta något längre tid att få tillgång till en dator eller hjälp i frågedisken.

Uppdaterad