Digital beställning – hjälptexter

Läs gärna hjälptexterna innan du beställer 

Digital beställning gäller nu på både Stadsarkivet Kungsklippan och Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Om du beställer från en besöksdator i läsesalen är du automatiskt inloggad i Nationell ArkivDatabas (NAD). I det läget kan du vara anonym när du gör en digital beställning. Om du vill kan du logga ur den automatiska inloggningen och logga in med eget användarkonto. Följ anvisningarna i Beställ från läsesalsdator för att göra en digital beställning.

Om du beställer hemifrån eller från annan plats kan du logga in med eget användarkonto. Följ anvisningarna i Beställ med eget användarkonto för att skapa eller logga in med eget användarkonto. 

Kom ihåg att logga ut från ditt eget användarkonto när du är klar med din beställning. 

Du kan inte beställa material från en läsesal till en annan läsesal.

Du har rätt att vara anonym när du beställer material till läsesalen. Du kan bara vara anonym när du gör en beställning från en besöksdator i en läsesal. Innehåller din beställning sekretessbelagda uppgifter så måste du ändå identifiera dig för att få ta del av dem.

Det är kostnadsfritt att beställa fram material i läsesalen.

Uppdaterad