Beställ originalhandlingar

Beställ fram originalhandlingar på Stadsarkivet Kungsklippan och Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Beställ originalhandlingar

Om du beställer från en besöksdator i läsesalen är du automatiskt inloggad i Nationell ArkivDatabas (NAD). I det läget kan du vara anonym när du gör en digital beställning. Om du vill kan du logga ur den automatiska inloggningen och logga in med eget användarkonto. 

Så här beställer du från läsesalsdator

Om du beställer hemifrån eller från annan plats kan du logga in med eget användarkonto.

Så här beställer du med eget användarkonto

Kom ihåg att logga ut från ditt eget användarkonto när du är klar med din beställning. 

Viktig information

Du kan inte beställa material från en läsesal till en annan läsesal.

Du har rätt att vara anonym när du beställer material till läsesalen. Du kan bara vara anonym när du gör en beställning från en besöksdator i en läsesal. Innehåller din beställning sekretessbelagda uppgifter så måste du ändå identifiera dig för att få ta del av dem.

Det är kostnadsfritt att beställa fram material i läsesalen.

Uppdaterad