Ditt besök

I läsesalarna har du fri tillgång till arkiven och datorerna.

Stockholm har två platser för arkivforskning – Stadsarkivet Kungsklippan och Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Vilken plats ska jag besöka?

I Stadsarkivet Kungsklippan förvaras personrelaterade arkiv och på Stadsarkivet Liljeholmskajen arkiv som utgår från platser och bebyggelse. Exempelvis försvaras uppgifter ur folkbokföringen på Stadsarkivet Kungsklippan och ritningar till bygglov på Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Du kan söka efter arkiv i Nationell ArkivDatabas (NAD) och sen söka i Stadsarkivets Beståndsregister för att där se om arkivet förvaras på Stadsarkivet Kungsklippan eller Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Är du osäker på vilken plats du ska besöka är du välkommen att kontakta oss via mejl (stadsarkivet@stockholm.se) eller genom att ringa vår telefonservice +46 (0)8 508 28303 (telefontid vardagar klockan 10-12).

Att tänka på inför ditt besök

Ta med dig så många uppgifter som möjligt så hjälper vi dig att hitta rätt. Söker du till exempel efter personer underlättar det om du vetfödelsedatum, dödsdatum eller tidpunkter för flyttningeller vart någon har flyttat.

Söker du andra uppgifter är det bra att veta när och i vilket sammanhang handlingarna kan ha funnits.

En del sökvägar och arkiv finns online här på webbplatsen.

Register och sökvägar online

Uppdaterad