Ditt besök

I läsesalarna har du fri tillgång till arkiven och datorerna.

Nu har Stockholm två platser för arkivforskning – Stadsarkivet Kungsklippan och nya Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Vilken plats ska jag besöka?

I Stadsarkivet Kungsklippan förvaras personrelaterade arkiv och på Stadsarkivet Liljeholmskajen arkiv som utgår från platser och bebyggelse. Exempelvis försvaras uppgifter ur folkbokföringen på Stadsarkivet Kungsklippan och ritningar till bygglov på Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Du kan söka efter arkiv i Nationell ArkivDatabas (NAD) och sen söka i Stadsarkivets Beståndsregister för att där se om arkivet förvaras på Stadsarkivet Kungsklippan eller Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Är du osäker på vilken plats du ska besöka är du välkommen att kontakta oss via mejl (stadsarkivet@stockholm.se) eller genom att ringa vår telefonservice +46 (0)8 508 28303 (telefontid vardagar klockan 10-12).

Uppdaterad