Biblioteket på Stadsarkivet

Stadsarkivets bibliotek har främst litteratur om Stockholm, släkt- och personforskning, bebyggelsehistoria och arkitektur. På biblioteket finns även litteratur som kan vara till hjälp vid användande av vårt arkivbestånd.

Biblioteket

Stadsarkivets bibliotek rymmer bland annat landets sannolikt största Stockholmiana-samling men också annan litteratur om Stockholms stad och län. Du hittar även litteratur inom områden som allmän svensk historia, genealogi och biografi, arkivvetenskap, kyrkohistoria, polis- och brottshistoria, kvinnohistoria och arkitektur. Tidskrifterna i biblioteket berör ämnen som historia, arkiv, hembygds- och släktforskning.

Vart finns böckerna?

Majoriteten av samlingarna i Stadsarkivets bibliotek finns på Stadsarkivet Kungsklippan. På Stadsarkivet Liljeholmskajen finns ett referensbibliotek med litteratur om främst bebyggelsehistoria och arkitektur.

Sök

Via vår bibliotekskatalog kan du se om vi har boken du är ute efter och var den finns.

Sök i bibliotekskatalogen

Beställ fram och läs

Stadsarkivets böcker läser du i läsesalen, det är inte möjligt att låna hem böcker. Referensböckerna i läsesalen kan du läsa direkt medan böcker som förvaras i magasinen behöver beställas fram. Du beställer fram böcker via blankett i frågedisken.

Tidskriftshörna på Kungsklippan

I Kungslippans tidskrifthörna finns olika tidskrifter och föreningsblad att läsa.

Historia, biografi, arkeologi

 • Ale: historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge
 • Arbetarhistoria
 • Fornvännen
 • Företagshistoria
 • Historiskan
 • Populär Historia
 • Släkthistoria
 • The Swedish-American historical quarterly

Genealogi, släktforskning, hembygd

 • Anbladet (Norrtälje släktforskarförening)
 • Anknytningen (Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening)
 • AnletsBladet (Botvidsbygdens släktforskarförening)
 • Anropet (Storstockholms genealogiska förening)
 • An-tecknat (Föreningen Sollentuna släktforskare)
 • Charlottenburgsbladet (Solna hembygdsförening)
 • Disketten (DIS-Väst)
 • Diskulogen (DIS)
 • DIS-play (DIS-Öst)
 • Djurgårdsbladet (Djurgårdens hembygdsförening)
 • Hembygd i Täby (Täby hembygdsförening)
 • Koldalsbladet (Boo hembygdsförening)
 • Kustbon: förbindelselänk för Estlandssvenskarna
 • Nynäståget (Nynäshamns järnvägsmuseum)
 • Runslingan (Upplands släktforskarförening)
 • Släkthistoriskt Forum (Sveriges släktforskarförbund)
 • Släkt och hävd (Genealogiska föreningen)
 • Spånga-bygden (Spånga fornminnes- och hembygdsgille)
 • Swedish American Genealogist
 • Sysslingen (Södra Roslagens släktforskarförening)
 • Vallonättlingen (Sällskapet Vallonättlingar)
 • Västgötagenealogen (Västgöta genealogiska förening)

Kultur, samhälle, litteratur

 • Axess
 • Biblioteksbladet
 • Fokus
 • Kulturvärden
 • Ledungen
 • Parnass
 • Situation Stockholm
 • Svensk Bokhandel

Arkiv

 • American Archivist (the Society of American Archivists)
 • Archival Science (Springer Netherlands)
 • Archivar (Hauptstaatsarchiv Düsseldorf)
 • Archivaria (Association of Canadian Archivists)
 • Arkiv (tidigare namn: Tema Arkiv)
 • Arkiv information teknik (ArkivIT AB)
 • Nio-fem: tidskrift om arbetsliv och profession (TAM-arkiv)

Nordiska tidskrifter (historia, genealogi, arkiv, kultur)

 • Historisk tidskrift för Finland(Historiska föreningen Finland)
 • Historisk tidsskrift (Den danske historiske forening)
 • Norsk slektshistorisk tidsskrift ( Norsk slektshistorisk forening)
 • Genos (Genealogiska samfundet i Finland)
 • Arkivmagasinet (Arkivverket, Norge)
 • Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri (Letterstedska föreningen)
 • Källan (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Tidskrifter i läsesalen (läses där)

 • Personalhistorisk tidsskrift. Hylla: 2:1-
 • Personhistorisk tidskrift. Hylla 2:2-
 • Släkt och hävd (Genealogiska föreningen). Hylla 2:4-

Uppdaterad