Beställ från läsesalsdator

Du är automatiskt inloggad i Nationell ArkivDatabas (NAD).

Börja din beställning genom att söka fram det arkiv du är intresserad av i Nationell Arkivdatabas. Markera den serie eller den volym du vill beställa. Knappen Läsesal dyker upp för material som du kan beställa till läsesalen. (Observera att arkivmaterialet kan vara förtecknat på olika nivåer – arkiv, serie eller volym – vilket innebär att knappen kan dyka upp på olika nivåer. Vill du se alla nivåer ska du titta till vänster i vyn och klicka på plustecknet som finns till höger om arkivets serier, då blir även volymnivån synlig.) När du klickar på knappen Läsesal så flyttas din beställning till kundkorgen uppe till höger på sidan.

Du kan beställa maximalt fem enheter per beställning.

Klicka på kundkorgen uppe till höger när du är klar med din beställning så att du kan se din order. Om du har beställt material som inte är förtecknat på volymnivå så behöver du komplettera beställningen i kolumnen Volym med en närmare beskrivning av det material du vill beställa, ex. ”Protokoll”. Om du inte har kompletterande uppgifter kan du skriva ”Vet ej” i kolumnen.

Om du inte hittar det du vill beställa i Nationell ArkivDatabas (NAD) kan du försöka beskriva det med egna ord i rutan Övriga önskemål. Där kan du också ange annat som kan vara bra för personalen i läsesalen att veta inför ditt besök. Observera att svarstiden är längre vid beställningar som skickas in via rutan Övriga önskemål. Det är kostnadsfritt att beställa material till läsesal, men för mera omfattande eftersökningar kan det tillkomma kostnader. Information om eventuella kostnader meddelas alltid till dig som beställer.

Ångrar du en rad i din order kan du radera den genom att klicka på papperskorgen i slutet av raden.

Välj besöksdatum genom att klicka på kalendern och välja det datum du vill besöka oss.

Om du vill radera hela beställningen klickar du på knappen Radera nere till vänster.

Lämna din e-postadress om du vill. Du har rätt att vara anonym och kan därför hoppa över detta moment.

Avsluta din beställning genom att klicka på knappen Skicka. På en ny sida får du omgående en bekräftelse på din beställning som du kan skriva ut på skrivare om du önskar.

På din beställning finns ett unikt ordernummer. Om du väljer att inte skriva ut din beställning på skrivare så är det viktigt att du noterar ordernumret på annat sätt så att du kan hämta rätt beställning i läsesalen.

Din beställning kontrolleras nu. Om din beställning behöver kompletteras, eller om det finns andra frågor om den, kommer du att bli kontaktad av personalen i läsesalen. Har du lämnat din e-postadress får du också meddelande via e-post.

När din beställning är godkänd får du ett nytt e-postmeddelande och kan hämta din beställning i läsesalen. Har du valt att vara anonym måste du själv fråga personalen om materialet har hämtats fram ännu. Kom ihåg att alltid ha koll på ditt ordernummer så att du kan hämta rätt beställning!

Behöver du hjälp vänd dig till personalen i läsesalen. 

Uppdaterad