Beställ fram handlingar

Beställ fram handlingar på Stadsarkivet Kungsklippan och Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Beställ fram handlingar

Du beställer fram arkivhandlingar digitalt på plats vid våra datorer eller förbeställer materialet hemifrån. Fem volymer åt gången kan du beställa. I regel får du fram handlingarna inom 30 minuter. Biblioteksböcker från magasinen beställs via särskilda blanketter till borden i läsesalen. Det är kostnadsfritt att beställa fram material i läsesalen.

Beställ fram handlingar via Nationell ArkivDatabas (NAD), Riksarkivet

Så här beställer du från läsesalsdator

Så här beställer du med eget användarkonto

Viktig information

Du har rätt att vara anonym när du beställer material på plats till läsesalen. Innehåller din beställning sekretessbelagda uppgifter så måste du ändå identifiera dig för att få ta del av dem.

Uppdaterad