Liljeholmskajen

Välkommen till Stadsarkivet Liljeholmskajen

Här hittar du ritningar över byggnader i Stockholm från 1713 till 1978. En central del i utbudet är Stockholms historiska byggnadsritningar från 1700-talet och framåt på cirka två miljoner ritningar uppsatta på UNESCOs lista över världsminnen.

Vad finns i arkiven?

På Stadsarkivet Liljeholmskajen finns byggnadsritningar, tomtböcker och en stor samling kartor. Andra arkiv som finns på plats är tekniska verksamheters arkiv, sjukhusarkiv och arkiv efter föreningar och organisationer. 

Sök arkiven och beståndsregistret

Beställ arkivmaterial på plats eller hemifrån

Du beställer enkelt fram arkivhandlingar digitalt på plats vid våra datorer eller förbeställ materialet hemifrån.

Läs mer om digital beställning

Tjänster på plats

På Stadsarkivet Liljeholmskajen får du rådgivning, vägledning, tillgång till digitala tjänster och andra experttjänster. Här finns arkiven från Stockholms stad och län och via datorerna i läsesalen når du Riksarkivets och Arkiv Digitals arkivdatabaser för hela landet. Det finns också en rad andra program och applikationer som är relevanta för arkivforskare. Du får de arkivhandlingar du beställer på plats inom 30 minuter.

I lokalerna finns det ett öppet nätverk.

Trafikkontorets och exploateringskontorets tekniska arkiv

I tekniska arkivet finns ritningar från början av förra seklet fram tills dag. Det finns ritningar över framförallt gata, park, tunnelbana och geoteknik.

För att besöka Trafikkontorets tekniska arkiv behöver du boka tid i förväg. 

Kontakta: arkivet.tk@stockholm.se

Parkering

Den nämsta parkeringen är Bergsrumsgaraget. För att komma till besöksparkeringen kör du in via infart E, som ligger på Sjöviksvägen 126. Kör vidare ner till skepp E på plan 0 och till vänster hittar du besöksparkeringen. Det är tydligt skyltat med orangea skyltar från infart E hela vägen fram till besöksparkeringen. 

Besöksadress

Stadsarkivet Liljeholmskajen
Sjöviksvägen 126
117 57 Stockholm

Uppdaterad