Kungsklippan

Välkommen till Stadsarkivet Kungsklippan

Här hittar du bland annat handlingar som betyg, uppgifter ur folkbokföring och mycket annat. Vi har omfattande information om Stockholms historia, bland annat Stockholms tänkeböcker från 1474 till 1660 och Stockholms äldsta privilegiebrev från 1436.

Vad finns i arkiven?

På Stadsarkivet Kungsklippan finns sådant som rör personforskning och släktforskning till exempel kyrkböcker, mantalslängder och bouppteckningar. Hos oss kan du läsa om domar från Stockholms rådhusrätt eller rullor över fångar intagna på Långholmens centralfängelse. Det finns också ett stort antal arkiv från skolor, privatpersoner, polis- och rättsväsendet och bland annat. 

Sök i arkiven och beståndsregistret

Beställ arkivmaterial på plats eller hemifrån

Du beställer enkelt fram arkivhandlingar digitalt på plats vid våra datorer eller förbeställ materialet hemifrån. 

Läs mer om digital beställning

Tjänster på plats

På Stadsarkivet Kungsklippan får du rådgivning, vägledning, tillgång till digitala tjänster och andra experttjänster. Här finns arkiven från Stockholms stad och län och via datorerna i läsesalen når du Riksarkivets och Arkiv Digitals arkivdatabaser för hela landet. Det finns också en rad andra program och applikationer som är relevanta för arkivforskare. Du får de arkivhandlingar du beställer på plats inom 30 minuter. 

I lokalerna finns det ett öppet nätverk.

Biblioteket

Stadsarkivets bibliotek är ett forsknings- och specialbibliotek med över 130 000 boktitlar och drygt 70 tidskrifter. Här kan du läsa böcker och tidskrifter på plats eller ta kopia på de sidor du vill ta med och läsa hemma. En del av litteraturen finns att låna direkt i läsesalen eller beställa fram från magasinen. 

Biblioteket på Stadsarkivet

Besöksadress

Stadsarkivet Kungsklippan
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm

Uppdaterad