Besök oss

Välkommen till Stadsarkivet Kungsklippan och Stadsarkivet Liljeholmskajen

Nu har Stockholm två platser för arkivforskning – Stadsarkivet Kungsklippan och nya Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Vilken plats ska jag besöka?

I Stadsarkivet Kungsklippan förvaras generellt personrelaterade arkiv och på Stadsarkivet Liljeholmskajen arkiv som utgår från platser och bebyggelse. Det finns dock undantag. På Stadsarkivet Liljeholmskajen förvaras exempelvis även alla kyrkoarkiv (utom Domkapitlet), samt föreningsarkiven.

Du kan söka efter arkiv i Nationell ArkivDatabas (NAD) och sen söka i Stadsarkivets Beståndsregister för att där se om arkivet förvaras på Stadsarkivet Kungsklippan eller Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Är du osäker på vilken plats du ska besöka är du välkommen att kontakta oss via stadsarkivet@stockholm.se eller genom att ringa vår telefonservice +46 (0)8 508 28303 (telefontid vardagar klockan 10-12).

Uppdaterad