Besök oss

Välkommen till Stadsarkivet Kungsklippan och Stadsarkivet Liljeholmskajen!

Vi har två platser för arkivforskning, Stadsarkivet Kungskippan och Stadsarkivet Lijeholmskajen.

Stadsarkivet Kungsklippan

Stadsarkivet Liljeholmskajen

Vilken plats ska jag besöka?

I Stadsarkivet Kungsklippan förvaras generellt personrelaterade arkiv och på Stadsarkivet Liljeholmskajen arkiv som utgår från platser och bebyggelse. Det finns dock undantag. På Stadsarkivet Liljeholmskajen förvaras exempelvis även alla kyrkoarkiv (utom Domkapitlet), samt föreningsarkiven.

Du kan söka efter arkiv i Nationell ArkivDatabas (NAD) och sen söka i Stadsarkivets Beståndsregister för att där se om arkivet förvaras på Stadsarkivet Kungsklippan eller Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Nationell ArkivDatabas (NAD)

Stadsarkivets Beståndsregister

Är du osäker på vilken plats du ska besöka är du välkommen att kontakta oss via stadsarkivet@stockholm.se eller genom att ringa vår telefonservice +46 (0)8 508 28303 (telefontid vardagar klockan 10.00–12.00).

Uppdaterad