Whitlockska samskolan

Klassfotografi cirka 1959, Whitlockska Samskolan, Volym: F4

Whitlockska samskolan 

1893-1978

SE/SSA/1085

Stockholms nya samskola grundades 1893 av Anna Whitlock. Ursprungligen var skolan ett försöksläroverk för nya pedagogiska idéer. Bl.a. tillämpades gemensam undervisning för flickor och pojkar, koncentrationsläsning samt satsning på ökad självverksamhet och utveckling av individuella anlag.

Skolans adress var Kammakargatan 8 till 1913, därefter Eriksbergsgatan 8. Whitlockska samskolan blev det officiella namnet 1905. Privatskolan kommunaliserades den1 juli1976 och upphörde den1 juli1978.

Arkivet innehåller t.ex. årsredogörelser med början första läsåret 1893/94. Inskrivningsböcker före 1939 saknas med undantag för år 1898. Elevkort saknas före 1930 och matriklar över avgångna elever före 1960. Betygskatalogerna bildar en obruten serie 1895-1978.

Fotografier

Se fler fotografier från Whitlockska samskolan och andra arkiv

Uppdaterad