Westermalms idrottsförening

Westermalms idrottsförening 

1907-1978

SE/SSA/1023

Ett tiotal pojkar vid S:t Eriksgatan bildade år 1900 idrottsklubben IK Frigg. Den var ursprunget till Westermalms idrottsförening som stiftades den 1 augusti 1902 på ett kafé vid Fleminggatan 62. Westermalms IF blev känd som en förening för det breda idrottsintresset.

Redan 1904 tävlade föreningen i löpning, hopp, kast, 10-kamp, skytte, cykel, gång, simning, fotboll och bandy. Föreningens första idrottsplats var Hornsbergs hage på Stora Bryggeriets mark.

I arkivet saknas helt handlingar före ca 1935 med undantag för en kassabok 1907-1913. I övrigt innehåller arkivet t.ex. tidningar som "Westermalmaren 1943-1958, spridda år, "Westis-Nytt" och "FIW-Aktuellt, båda 1964-1973 (B I:1) Nisse Ericssons utgående skrivelser 1935-1977 (B II), program 1945-1977, stadgar och bestämmelser 1955-1973 (F I:3).

Uppdaterad