Vita Bandets södra förening

Vita Bandets södra förening

1900-1980

SE/SSA/1070

Riksföreningen Vita Bandet organiserades 1901. Den 28 decembersamma år grundadesVita Bandets södra förening i Stockholm. Föreningen verkade för att främja nykterhet, sedlighet och fred. Social verksamhet var en viktig del i föreningens arbete. Tillsammans med Vita Bandets norra avdelning drev man ett upptagningshem för prostituerade och andra hjälpbehövande kvinnor vid Rehnsgatan 26. Södra föreningen upphörde 1974.

Arkivet består t.ex. avhandlingar rörande Vita Bandets hem 1909-1973, spridda år (F:1), mötesprotokoll med bilagor 1902-1980 (A I) och årsberättelser 1925-1979, spridda år (B:1).

Uppdaterad