Vinskänkssocieteten

Vinskänkssocieteten

1602-1898

SE/SSA/1012

År 1635 stadgades bildandet av ett fristående vinskänkargille fritt från gästgiveriidkandet som tidigare hade inneburit att utskänkning av vin och "främmande drycker" endast var förbehållet stadens gästgivare.

Detta ledde några år senare till bildandet av Vinskänkssocieteten i Stockholm. Mot slutet av 1600-talet erhölls rättigheter som även omfattade handel med svenskt brännvin. När näringsfrihet infördes 1846 och skråväsendet avskaffades ombildades vinskänkssocieteten till en pensions- och begravningskassa. Verksamheten upplöstes 1898 då nyrekrytering omöjliggjordes eftersom burskap till vinskänksyrket inte längre gick att få.

Arkivet består av protokoll 1702-1898, stadgar 1720, kungliga brev och resolutioner 1602-1869 m.m. I protokollen finns uppgifter om in- och utskrivningar av ledamöter och erläggande av kvartals- och årsavgifter.

Uppdaterad