Vilhelm Gyllensvärds samling

Vilhelm Gyllensvärds samling

1889-1923

SE/SSA/0466

Registratorn i Stockholms stadsfullmäktige, Vilhelm Gyllensvärd (1852-1927), anlitades i stor utsträckning för utredandet av äganderättsförhållanden till tomter, kvarter och hus i Stockholm. Samlingen består huvudsakligen av material till dessa undersökningar i form av anteckningar, avskrifter och tidningsurklipp, till exempel avskrifter av äldre handlingar rörande Aronsberg, Stadshagen, Hornsberg och Kristineberg (serie A II e1). I samlingen ingår även handlingar och tidningsurklipp rörande Stockholms stads rätt att pryda stadshustornet med tre kronor.

Uppdaterad