Vattenledningsverket

Vattenledningsverket

1856-1955

SE/SSA/0046

Vattenledningsverkets uppgift var att uppgöra förslag till vattenledningars rörverk, pumpstationer, vattenkastare, fontäner m.m. Vattenledningsverkets äldsta period omfattar handlingar tiden 1856-1880-talet. 1880-tal-1920 handlades vattenledningsfrågor av Byggnadskontorets vattenledningsavdelning (se/ssa/0551). I arkivet förekommer många räkenskaper, bl.a. debiteringsböcker.

Uppdaterad