Västermalms kommunalförening

Västermalms kommunalförening

1901-1911

SE/SSA/0528B

Kommunalföreningen sammanträdde på Piperska muren. Verksamheten startade troligen 1901.

Arkivet omfattar2 volymer innehållande protokoll 8/3 1901-6/5 1904 och1911 samt uppgifter rörande krigskostnader gällande stadsfullmäktigevalet 1910 i 2:a valkretsen jämte revisionsberättelser i förteckningar över ledamöter.

Uppdaterad