Vasa Realskola

Vasa Realskola

1691-1964

SE/SSA/0923

Vasa realskolas historia började redan 1659 då skolan drevs av Jakobs församling. Den kallades länge Jakobs skola och var först belägen vid Regeringsgatan 28, men flyttade ett flertal gånger inom församlingen till 1926 då den slutligen förlades till Karlbergsvägen 15. Skolan har haft många namn under årens lopp, utöver Jakobs skola, bl.a. S:t Jacobi skola, Jakobs apologistskola, Jakobs lägre elementarläroverk, Jakobs realskola och Vasa realskola.

Arkivet omfattar bl.a. matriklar 1691-1964 (lucka 1703-1779), examenskataloger 1811-1964 och avskrifter av utfärdade avgångsbetyg 1833-1902. Det är sällsynt att avgångsbetyg från den tiden finns bevarade i skolornas arkiv. Mer utförlig information om skolan återfinns i serien Handlingar rörande skolans historia (Ö 7).

Uppdaterad